POS-CCE Întărirea capacităţii administrative a Agenţiei Spaţiale Române

20 Iunie 2014

TITLU PROIECT: POS — CCE — Întărirea capacităţii administrative a Agenţiei Spaţiale Române

Coordonator:

Parteneri:-

Durată: 9 luni

Director de proiect: Dr. Fiz. Marius Ioan PISO

Descriere:

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională 

Denumirea Programului Operational-Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice Axa Prioritară 2. Competitivitate prin Cercetare, Dezvoltare Tehnologică şi Inovare; Domeniul de intervenţie 2.2. Investiţii în infrastructura de CD&I şi dezvoltarea capacităţii administrative; Operaţiunea 2.2.4. Întărirea capacităţii administrative

Obiectivele proiectului:

Activităţi:

Activ. 1. Consultanţă pentru îmbunătăţirea managementului instituţional. 

Activ. 2. Consultanţă privind accesul la instrumentele financiare. 

Activ.3. Achiziţia de active corporale, necorporale şi obiecte de inventar pentru îmbunătăţirea gestionarii instituţiei (echipamente IT şi pentru comunicaţii, licenţe, aplicaţii informatice, programe de administrare etc.). 

Scopul activităţii este întărirea capacităţii de management instituţional şi de proiect prin achiziţionarea dotărilor necesare care să permită (a) implementarea aplicaţiilor de telefonie şi teleconferinţă pe suport IP, pentru:

Activ. 4. Informare şi publicitate privind proiectul 

Implementarea activităţii presupune următoarele:

Activ. 5. Managementul de proiect 

Managementul de proiect este asigurat de o echipă formată din 6 persoane. Pentru implementarea proiectului echipa va realiza următoarele:

Activ. 6. Auditul financiar 

Publicații:

Pagina proiectului: POS - CCE