GeoINF

19 Iunie 2014

TITLU PROIECT: GeoINF

Coordonator: ROSA - Agenţia Spaţială Româ

Parteneri:

Durata: 36 luni (2007- 2010)

Director de proiect: prof. dr. ing. DATCU Mihai

Descriere:

GeoINF se concentrează pe extragerea şi gestionarea informaţiei aflată într-o stare inactivă în bazele de date cu informaţii geospaţiale.

Metode puternice de extragere a atributelor, structurare a datelor, "dată mining" şi regăsire a informaţiilor pot fi combinate în cadrul sistemului GeoINF, care va sprijini accesul la date prin intermediul internetului. Având în vedere dimensiunea bazelor de date considerate, scalabilitatea prezintă un interes evident. Mai mult decât atât, utilizatorul îşi va putea formula interogările în funcţie de necesităţile sale prin simpla interacţiune cu sistemul. Acesta presupune atribuirea unei semnificaţii individualizate chiar şi în cazul categoriilor aparent similare din punct de vedere semantic.

În concluzie, deşi sistemul tinde în mod autonom să structureze datele, păstrează totuşi flexibilitate şi se adaptează la cerinţele specifice ale utilizatorului. Realizarea concretă a proiectului GeoINF reclama inovaţii fundamentale în domeniile ce ţin de analiza datelor supradimensionate, clasificare supervizată şi nesupervizata, extragerea şi descrierea structurilor imaginii, toate acestea în contextul gradului înalt de variabilitate caracteristic imageriei, aşa cum este arătat mai jos.

De asemenea, GeoINF va consolida eforturile naţionale pentru participarea şi integrarea în activităţile coordonate de Agenţia Spaţială Europeană (ESA) şi Comisia Europeană (EC) în vederea utilizării datelor de observarea a Terrei (EO), în programul Global Monitoring for Environment and Security (GMES) sau în alte programe corespondente. GeoINF va crea o infrastrucura compatibilă cu sistemele ESA şi Centrul Satelitar al Uniunii Europene (EU-SC) şi va pune baza unor cooperări internaţionale extinse, mai vaste şi mai profunde.

Obiectivele proiectului:

Activităţi:

Publicații:

Pagina proiectului: GeoINF