Tipărire

MUTER

TITLU PROIECT: MUTER — Aplicaţii şi servicii de bază pentru monitorizarea utilizării terenului folosind date şi tehnologii geospaţiale

Coordonator: ROSA — Agenţia Spaţială Româ

Parteneri:

Durata: 2008 — 2011

Director de proiect:

Descriere:

Unul din obiectivele principale ale GMES (Global Monitoring for Environment and Security) este să furnizeze eficient şi oportun servicii în sprijinul monitorizării mediului şi securităţii, conform cerinţelor exprimate în cadrul programelor politice din aceste domeniu.

Monitorizarea utilizării terenului este o sarcină complexă având în vedere resursele implicate şi cerinţele care provin din diverse domenii: soluri, apă, agricultura, păduri, ecologie, energie şi utilităţi, dezvoltare urbană, recreaţie, infrastructură de comunicaţii şi transport.

În acest sens, MUTER are ca scop să creeze un prototip de serviciu pentru monitorizarea utilizării terenului având în vedere cerinţele de integrare a acestui tip de servicii naţionale cu serviciile similare europene. Pentru atingerea acestui deziderat se vor utiliza la maximum resursele cele mai măture din punct de vedere tehnic în vederea creării serviciilor de bază şi crearea premiselor pentru dezvoltarea unor servicii derivate pentru monitorizarea utilizării terenului, conform cerinţelor specifice identificate pe plan naţional, la nivel de utilizator sau aplicaţii.

Obiectivele proiectului:

Obiectivul principal. Obiectivul general al proiectului este desfăşurarea activităţilor de cercetare-dezvoltare necesare atingerii graduale a unui stadiu ştiinţific, tehnologic şi socio-economic în care informaţiile necesare despre acoperirea şi utilizarea terenului, aşa cum sunt cerute în diverse politici, sunt permanent actualizate şi accesibile.

Obiectivele specifice. Obiectivele specifice pentru atingerea obiectivului general sunt:

Activităţi:

În vederea realizării scopului proiectului, activitatea de cercetare şi dezvoltare se va realiza în mai multe etape:

Publicații:

Pagina proiectului: MUTER