Tipărire

SAFER

TITLU PROIECT: SAFER - Servicii şi Aplicaţii pentru Situaţii de Urgenţă

Coordonator: Infoterra Germany ( ITD )

Parteneri: AgenţIa Spaţiala Română — ROSA + 57 alţi parteneri

Durata: 

Director de proiect:

Descriere:

SAFER are ca scop implementarea versiunii preoperationale a Serviciului de bază pentru Gestiunea Situaţiilor de Urgenţă. Programul va întări capacitatea europeană de răspuns la situaţii de urgenţă reprezentate de incendii, inundaţii, cutremure, erupţii vulcanice, alunecări de teren, crize umanitare.

Implicarea utilizatorilor este un element de bază şi o activitate în sine din cadrul proiectului prin care se urmăreşte federalizarea utilizatorilor atât pentru intervenţii în Europa cât şi în afară Europei. Accentul pus pe asigurarea calităţii şi metodele de validare este reflectat în planul de realizare a proiectului.

Consorţiul celor 59 parteneri europeni, este construit în jurul unei echipe nucleu, de furnizori europeni de servicii, deja implicat în proiecte anterioare sau în derulare, în cadrul FP6 sau programe ESA. O reţea largă de parteneri ştiinţifici şi furnizori de servicii va extinde dimensiunile europene în care se încadrează, în particular în noii membrii de stat.

În ceea ce priveşte prioritatea II la SAFER, în principal activităţile legate de inundaţii, lucrul se va concentra asupra: evaluarea riscurilor de inundaţii; mapare activă.

Obiectivele proiectului:

Ţinta principală a proiectului SAFER este de a îmbunătăţi serviciile de bază şi validarea performanţelor, luând în calcul 2 priorităţi:

SAFER include acţiuni transversale de cercetare, tehnologie şi dezvoltare, cu obiectivul de a mări valoarea adăugată a lanţului de servicii global.

Activităţi:

Publicații: 

Pagina proiectului: