Tipărire

IncREO

TITLU PROIECT: IncREO — Îmbunătăţirea capacităţii de reacţie la dezastre naturale prin utilizarea datelor de observare a Pământului

Coordonator: Astrium GEO — Information Services (SpotImage SA [SISA])

Parteneri:

Durata: 

Director de proiect:

Descriere:

Proiectul este cofinanţat de UEFISCDI prin programul CAPACITĂŢI, modulul III, proiecte de sprijinire a participării României la proiecte internaţionale de cercetare, contractul nr. 233 EU/2013.

Proiectul "Increasing Resilience through Earth Observation - Îmbunătăţirea capacităţii de reacţie la dezastre naturale prin utilizarea datelor de observare a Pământului" se adresează activităţilor de cercetare-dezvoltare, care au ca scop realizarea de hărţi de risc şi hazard, ce includ instrumente şi produse ce ajută la diminuarea şi pregătirea situaţiilor de urgenţă.

Proiectul are în vedere inbunatatirea capacităţii de reacţie a unui sistem sau a unei comunităţi predispusă la dezastre naturale, prin adaptare la schimbări climatice, având ca scop atingerea şi menţinerea unui nivel susţinut de funcţionare.

Conţinutul geoinformational al hărţilor de risc şi vulnerabilitate corespunde unui set multiplu de date de observare a Pământului şi straturi geoinformationale, printre care : date optice şi/sau radar, date topografice, densitatea populaţiei, reţeaua de transport, reţeaua de apă, geologie, pedologie, utilizarea şi acoperirea terenului,date istorice, statistici socio-economice, etc.

Obiectivele proiectului: 

Activităţi:

Publicații: 

Pagina proiectului: IncREO