AirTN - Air Transport Net

20 Iunie 2014

TITLU PROIECT: AirTN - Air Transport Net (AirTN) 

Coordonator: Germania — Ministerul Federal al Economiei și Muncii

Parteneri: Agenţia Spaţiala Română — ROSA + 28 alţi parteneri 

Durata: 

Director de proiect: 

Descriere:

Industria aeronautică este o industrie importantă, complexă şi  de amploare, care are o contribuţie masivă la prosperitatea Europei, atât în termeni de competitivitate s sectorului de producţie prin furnzarea de bunuri şi servicii, cât şi în ceea ce priveşte promovarea transferului de resurse umane şi bunuri atât la nivel European cât şi internmational. De asemenea este de aşteptat ca industria aeronautică să crească şiş a devină şi mai importantă. În ceea ce priveşte forţa de muncă, luând în considerare atât partea de producţie cât şi aspectele legate de operare – linii aeriene, aeroporturi, controlul traficului, politicile şi reglementările, domeniul aeronautic oferă deja 3 milioane de locuri de muncă în Europa, studiile arătând că este de aşteptat ca această cifră să crească la 5-6 milioane până în 2020. Atingerea unor obiective ca acesta în termeni de creştere a industriei, de competitivitate la scară globală, şi în termeni de dezvoltare susţinută depinde în mod critic de cercetarea ştiinţifică în domeniu şi de dezvoltările tehnologice pe termen mediu şi lung. Dezvoltarea prospera a domeniului aeronautic în Europa depinde de asemenea de nişte factori cheie, cum ar fi coerentă şi coordonarea  la nivel european a activităţilor de cercetare şi inovare dezvoltate la nivel naţional. GARTEUR (un agreement la nivel guvernamental între Franţa, Italia, Germania, Olanda, Spania, UK  şi Suedia) şi Air TN sunt exemple de astfel de catalizatori în vederea atingerii obiectivelor pe termen lung ale industriei aeronautice europene.

Obiectivele proiectului:

Activităţi: 

Activităţile ROSA în cadrul proiectului au fost împărţite pe toate cele 7 pachete de lucru şi au constat în finalizarea tuturor activităţilor prevăzute pentru proiect, acesta încheindu-se în 2009. Activităţile în care ROSA a fost implicate au fost:

Publicații: 

Pagina proiectului: AirTN - Air Transport Net