DonQ Air

23 Iunie 2014

TITLU PROIECT: DonQ Air - Promoting RTD în aeronautic SMEs of Poland, Romania, and Turkey

Coordonator:  IPPT (IFTR) – Polonia

Parteneri:

Durata: 

Director de proiect:

Descriere:

Coordonarea activităţilor de cercetare la nivel European este unul dintre scopurile principale ale programului European de cercetare, ca şi participarea IMM-urilor în cadrul acestui program, participare care până în momentul de faţă nu este satisfăcătoare. Ca răspuns la această problemă, Don Q Air intenţionează promovarea programelor europene la nivelul IMM-urilor din domeniul aeronautic din Polonia, România şi Turcia şi să îmbunătăţească participarea lor la aceste programe.

Grupul ţintă îl reprezintă companiile sau clusterele de companii având suficientă experienţă în cooperarea internaţională şi capacitatea de cercetare necesară, şi care sunt interesate în colaborarea în cadrul proiectelor europene.

Metoda: Metoda DonQ a fost elaborate de către partenerul spaniol din proiect, CARSA, şi a fost deje implementată cu success în mai multe regiuni europene. Această metodă consta în 4 paşi:

Obiectivele proiectului: 

Activităţi:

În anul 2008 activitatea proiectului a fost întreruptă, de comun acord atât între parteneri cât şi cu ofiţerul de proiect din cadrul CE, dat fiind lipsa de apeluri pentru aeronautică pentru care ar putea fi realizate propuneri de proiect cu participare a IMM-urilor. S-a făcut:

Publicații: 

Pagina proiectului: DonQ Air