ECAVAS

19 Iunie 2014

TITLU PROIECT: ECAVAS

Coordonator: ROSA — Agenţia Spaţială Română

Parteneri:

Durata: 18/09/2007 8/12/2009 (27 luni)

Director de proiect: dr. ing. GOGU Radu Constantin

Descriere:

Proiectul va facilita aplicarea recomandărilor UE în privinţa apei (Directiva Cadru a Apei 2000 - DCA), cum ar fi introducerea de noi standarde, evidenţierea zonelor problematice din punct de vedere cantitativ şi calitativ, stabilirea măsurilor şi programelor specifice pentru realizarea obiectivelor Directivei Cadru.

Hărţile obţinute vor putea fi utilizate în activităţile legate de managementul durabil al resurselor de ape subterane, în planificare şi proiectare, pentru toate organismele responsabile în activitatea managerială şi de luare a deciziilor din orice administraţie. Scopul lor primar este să servească ca linie directoare pentru amenajarea teritoriului şi dezvoltarea politicilor şi strategiilor de protecţie şi administrare a resurselor de apă.

Obiectivele proiectului:

Activităţi:

Publicații:

Pagina proiectului: ECAVAS