SIGUR

19 Iunie 2014

TITLU PROIECT: SIGUR

Coordonator: ROSA — Agenţia Spaţială Română

Parteneri:

Durată: 2007- 2010

Director de proiect:

Descriere:

Proiectul SIGUR (Serviciu bazat pe Informaţii satelitare pentru Gestionarea situaţiilor de URgenţă) îşi propune realizarea unui serviciu la nivel naţional, capabil să ofere produse provenite în principal din prelucrarea imaginilor satelitare, utile pentru managementul situaţiilor de urgenţă. Serviciul va fi elaborat ţinând cont de cerinţele pe plan local şi naţional, pentru a putea fi integrat în Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, şi de cerinţele europene, pentru asigurarea compatibilităţii cu GMES Emergency Response Core Service.

Serviciul va livra utilizatorilor produse cu informaţie de bază (hărţi cu acoperirea/utilizarea terenului, infrastructură, unităţi administrative) dar şi produse în caz de urgenţă (hărţi cu delimitarea zonelor afectate, evoluţia lor spaţiala şi temporală precum şi cuantificarea informaţiei privind pagubele).

Utilizarea serviciului SIGUR în cadrul celulelor de criză va creşte eficienţa intervenţiilor, va asigura o mai bună cunoaştere a dimensiunilor şi amplitudinii fenomenului în cauză, contribuind în final la reducerea pierderilor umane şi materiale.

Proiectul este coordonat de Agenţia Spaţială Română şi realizat în colaborare cu Universitatea Politehnică Bucureşti, Administraţia Naţională de Meteorologie, Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor şi Advanced Studies and Research Center.

Obiectivele proiectului:

Activităţi:

Coordonarea consorţiului şi monitorizarea fazelor de realizare

Diseminarea rezultatelor

Organizarea întâlnirilor de lucru şi soluţionarea problemelor neprevăzute

Evaluarea serviciului

Instruirea utilizatorilor şi interacţiunea cu aceştia

Evaluarea serviciului

Instruirea utilizatorilor şi interacţiunea cu aceştia

Dezvoltarea serviciului pentru a include produse toate fazele tipurile de dezastre considerate

Crearea unui lanţ eficient de distribuţie a produselor

Validarea serviciului

Coordonarea şi dezvoltarea infrastructurii serviciului

Acces eficient la datele satelitare şi reţelele de date in-situ

Procesare eficientă a datelor satelitare

Acces eficient la hărţile de referinţă

a. Hărţi geografice: conţin informaţii cu privire la topografie (curbe ne nivel, cote, modele numerice altimetrice de teren), hidrologie, reţele de transport, localităţi, puncte de interes. Aceste hărţi trebuie să fie disponibile sub formă digitală, ca info-straturi GIS, înainte de declanşarea situaţiei de criză. Scara de bază a hărţilor va fi 1: 100 000. În funcţie de tipul dezastrului, areal afectat, severitate se vor utiliza şi hărţi la scări mai mari, cu acurateţe sporită (1: 50 000, 1: 25 000). Asigurarea hărţilor de referinţă se va face utilizând bazele de date geospaţiale existente la partenerii proiectului, la utilizatorii finali şi prin colaborare cu instituţiile abilitate (Direcţia Topografică Militară, Centrul Naţional de Geodezie, Cartografie, Fotogrametrie şi Teledetecţie).

b. Hărţi istorice: vor fi utilizate pentru o mai bună înţelegere a cauzelor care au dus la producerea dezastrului. Pentru teritoriul României există materiale cartografice unitare, la scări acceptabile pentru ultimii 120 de ani.

Obţinerea rapidă a produselor

Validarea produselor şi asigurarea calităţii

Coordonarea şi dezvoltarea infrastructurii serviciului

Interfaţa cu utilizatorii, partenerii şi furnizorii

Arhitectura serviciului

Capacitate sporită de reacţie

Comitetul ştiinţific

Publicații:

Pagina proiectului: SIGUR