Tipărire

SIAT

TITLU PROIECT: SIAT — Sistem Integrat de Avertizare Timpurie, monitorizare şi analiză a riscului la seceta pentru România

Coordonator: ROSA — Agenţia Spatiala Română

Parteneri:

Durata: 2009 — 2011

Director de proiect: Elena Savin

Descriere:

Sistemul integrat de avertizare timpurie si monitorizare a secetei in Romania, este o noutate in studiul secetei si in domeniul aplicatiilor spatiale pe plan national si international.

Proiectul presupune elaborarea de noi algoritmi de calcul a indicilor de seceta pe baza imaginilor satelitare multispectrale cu rezolutii spatiale diferite: joasa, medie, inalta si foarte inalta, precum si elaborarea unei metode statistice de prelucrare a sirurilor multitemporale de indici

de seceta pentru elaborarea avertizarilor timpurii

Obiectivele proiectului:

Obiectivul principal al proiectului este realizarea unui sistem integrat de avertizare timpurie, monitorizare si analiza a riscului la seceta pe teritoriul Romaniei, care sa combine informatia satelitara cu datele masurate pe teren si cu rezultatele modelarii numerice climatice.

Activitati:

Activitate 1 - Stabilirea caracteristicilor sistemului

Activitate 2 - Achizitia si prelucrarea imaginilor satelitare

Activitate 3 - Dezvoltarea modelului climatic regional

Activitate 4 - Elaborarea, implementarea si validarea sistemului

Activitate 5 - Managementul proiectului

În prima etapă au fost elaborate interfata cu utilizatorii si arhitectura sistemului. Interfaţa cu utilizatorii se realizează prin intermediul serviciului web - Web Map Service (WMS), care cuprinde: interfaţa prin care utilizatorul lansează cererea, bazele de date, aplicaţiile de prelucrare de date şi de vizualizare a informaţiilor sub formă de analize, hărţi si grafice.

In cadrul proiectului au fost dezvoltate metode de accesare rapida a imaginilor:

Publicații:

Pagina proiectului: