Tipărire

HT-RIM - High Technology

TITLU PROIECT: HT-RIM — High Technology — Romanian Innovation Market — Spaţiu colaborativ de tranzacţionare a cunoştinţelor şi competentelor în cercetare-dezvoltare

Coordonator: ROSA — Agenţia Spaţială Română

Parteneri:

Durată: 36 luni (octombrie 2008 - septembrie 2011)

Director de proiect: Gabriel Viorel MANCIU

Descriere:

Proiectul îşi propune construirea un spaţiu colaborativ (platforma colaborativa) pentru valorizarea tuturor produselor din cercetare-dezvoltare la nivelul pieţei economice româneşti. Acest spaţiu colaborativ va fi construit ca o adevărată piaţa de tranzacţionare şi prezentare a valorilor imateriale. Vor exista anumite comunităţi pe domenii tematice specifice, centre de expertiză care vor putea livra soluţii concrete la probleme concrete. Va exista posibilitatea de a crea parteneriate în scopul creării unui nou produs, gestionarii valorice a acestor parteneriate, ca şi cum ar fi adevărate start-up-uri tehnologice.

Dinamica generată de această mare piaţa a inovaţiei va permite o foarte rapidă valorizare a rezultatelor cercetarii-dezvoltarii. Platforma colaborativa va dezvolta activităţile de cercetare prin mecanisme specifice şi organizate de tranzacţionare a produselor intelectuale, generând efecte pozitive ca:

Această piaţă va permite o ancorare imediată a cercetarii-dezvoltarii româneşti într-un context mondial şi o mult mai bună valorizare financiară a produselor imateriale din economia românească.

Obiectivele proiectului:

Activităţi:

Publicații:

Pagina proiectului: HT-RIM - High Technology