Tipărire

FORMUAV

TITLU PROIECT: FORMUAV

Coordonator: ROSA — Agenţia Spaţială Româ

Parteneri:

Durată:

Director de proiect:

Descriere:

FormUAV este un sistem de avioane fără pilot (Unmanned Aerial Vehicles - UAV) în zbor autonom în formaţie. Membrii formaţiei sunt echipaţi cu sisteme de observaţie şi recunoaştere, sunt conectaţi în reţea şi folosesc algoritmi distribuiţi de prelucrare combinată a informaţiilor.

FormUAV îşi găseşte aplicaţia în tehnicile de supraveghere şi monitorizare în scopuri de securitate şi aplicaţii civile.

Obiectivele proiectului:

Activităţi:

1 - Zbor în formaţie ( 1 items ) UPB-CCAS, INCAS:

2 - Sistem de comandă automată UAV ( 1 items ) UPB-CCAS, UPB-ACPC, INCAS:

3 - Sistem de comunicaţii inter-unit şi cu staţia de sol ( 1 items ) UPB-ACPC, ROSA, ISS, Bitnet:

4 – Sistem de achiziţii imagine ( 1 items ) ROSA, UPB-ACPC, ISS, INCAS:

5 - Realizarea şi testare sistem pilot ( 1 items ). Toţi partenerii:

6 - Managementul proiectului ( 1 items ) ROSA:

Publicații: 

Pagina proiectului:  FORMUAV